V čem se lišíme

 

Značnou výhodou mé terapie je snaha nahlížet na člověka komplexně, což zdravotnická zařízení často

slibují, ale přitom stále řeší pouze místo projevu problému (tedy symptomatickou léčbu, nikoli však léčbu

kauzální). Z tohoto důvodu provádím rehabilitační ošetření trvající hodinu a více dle aktuálního stavu pacienta.

 

 

Snažím se ovlivnit subjektivní potíže dlouhodobě odstraněním pravé příčiny obtíží, a ne

jen krátkodobě zmírnit příznaky obtíží.

 

                                                                  

 

Častou limitací dnešní medicíny je naprostá absence klinického vyšetření pacienta lékařem. Většina vyšetření

se skládá ze zobrazovacích metod (RTG, MRI, CT), avšak osobní kontakt lékaře s pacientem se stále více

vytrácí.

 

Pokud na výsledcích zobrazovacích vyšetření není patrný strukturální defekt, může se s velkou

pravděpodobností jednat o funkční poruchu. V případě erudovaného lékaře je v tuto chvíli doporučena

pacientovi návštěva fyzioterapie. Bohužel se stále setkáváme s případy, kdy je pacient prohlášen za zdravého

a jeho problému se dále nikdo nevěnuje. Je důležité neustále pracovat na propojení fyzioterapie s lékařskými

obory, jelikož je nelze od sebe navzájem rozdělovat.

 

Proto je mým cílem neustále připomínat přínosnou roli fyzioterapie pro zlepšení kvality života, stejně tak

jako spolupráce a konzultace s dalšími lékaři a specialisty.

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz