Využívané metodiky

 

Využívané metodiky


Ve fyzioterapii využíváme velké množství technik, které ovlivňují svalové napětí (ve smyslu relaxace

i stimulace), slouží ke korekci celkového postavení těla a napomáhají učit člověka vnímat své tělo,

což je pro úspěšnou léčbu velmi důležitým prvkem.

 

Metod ve fyzioterapii je velké množství. Neléčíme striktně jen jednou metodou, ale snažíme se z každé

metody brát to nejlepší a jednotlivé prvky zapojit do individuální terapie dle potřeby (kombinovat).

Pro zefektivnění a zpestření terapie využíváme moderní terapeutické pomůcky.

 

Stále pracujeme na rozšiřování svého vzdělání o nové metody a zároveň neustále prohlubujeme praktické

vědomosti u metod již dlouhodobě v praxi využívaných.

 

 

                   

                                                         

Vytvořeno systémem web-rychle.cz