Mobilizace páteře a periferních kloubů

 

Mobilizace kloubních blokád

 

Tato léčba je indikována při omezené pohyblivosti kloubů nebo pohybového segmentu páteře. Nejčastěji jsou

mobilizovány klouby s omezeným rozsahem pohyblivosti, tzv. funkční blokádou.

 

Používány jsou především mobilizační techniky, které využívají svalovou facilitaci a inhibici za aktivní účasti

pacienta, to znamená, že během mobilizace využíváme funkční pohyb, který odpovídá volnímu, svaly

vyvolanému pohybu. Základem mobilizačních technik je dosažení bariéry pohybu (hranice možného rozsahu

kloubu do omezeného směru) a čekání na fenomén uvolnění, může se také využít pružení po dosažení bariéry.

 

Kombinací technik měkkých tkání a šetrné mobilizace je zpravidla dosahováno mnohem lepšího výsledku než

při použití nárazových technik. Nárazové techniky nejsou dnes mnohými terapeuty doporučovány a v praxi

se od rychlých manipulačních nárazů již upouští. Především by nikdy nemělo dojít k poškození pacienta.

 

 

                                                 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz