Koncept dle Roswity Brunkow

 

Koncept dle Roswity Brunkow

 

Roswitha Brunkow (1916-1975) byla německá fyzioterapeutka, která následkem úrazu byla na delší čas

připoutána na invalidní vozík. Sama na sobě vypozorovala, že při vzpěrném izometrickém napínání rukou

a nohou se aktivace svalů postupně šíří také do celého trupu a k hlavě. Na základě vlastních zkušeností, ale

také dlouholeté terapeutické práce s řadou převážně neurologických pacientů, vypracovala autorka vlastní

terapeutický koncept pro cílenou aktivaci svalstva.

 

Podstata

 

Hlavním terapeutickým prvkem jsou napínací, respektive vzpěrná cvičení, jejichž základem je volní

maximální dorzální flexe rukou a nohou (ohyb kotníku/zápěstí směrem za hřbetem nohy/ruky). Vzpírání

je prováděno v distálním směru (směrem od středu těla) proti pomyslnému odporu nebo proti pevné ploše.

Správným nastavením aker horních a dolních končetin a vzepřením se o ně, dochází k vzpřímení trupu

a k cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců.

 

 

Tato aktivace umožňuje:

 

 • zlepšování funkce oslabeného svalstva,
 • aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře,
 • reedukaci správných pohybů.
   

 

Indikace:

 

 • poúrazové stavy
 • funkční poruchy pohybového aparátu
 • artrózy
 • poruchy držení těla
 • skoliózy
 • poruchy periferního nebo centrálního nervového systému
 • dysfunkce v oblasti pánevního dna (inkontinence, funkční sterilita)
 • prevence vadného držení těla
   

Kontraindikace:

 

 • kardiovaskulární nedostatečnost s výrazně omezenou tolerancí fyzické zátěže
 • arteriální hypertenze
 • plicní choroby s přetížením pravého srdce
 • nedostatečně stabilizované zlomeniny

 

 

Praktické provádění:

 

Cvičení je aktivní, je vyžadována alespoň částečná spolupráce pacienta. Cvičení vychází z vývojové

kineziologie, jednotlivé cviky jsou tedy inspirovány vývojovými mezníky motorického vývoje dítěte. Začíná

se od nižších poloh v lehu, postupně se přechází do obtížnějších vyšších pozic až do stoje.

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz