Cvičení s Propriomedem

 

Cvičení s Propriomedem

 

Téměř u každého z nás převládá během dne určité monotónní držení těla, jako je sezení nebo stání spojené

se stereotypními pohyby. Těmito opakujícími se pohyby dochází k přetěžování svalstva trupu, ramenního

a pánevního pletence a svalů nosných kloubů. Vznikají svalové dysbalance a nestability kloubů, které vedou

k bolestem zejména těch částí těla, které musejí neustále stabilizovat přímé držení proti gravitaci.

 

Pro stabilní držení těla je nutným předpokladem synergická aktivace svalů (koaktivace), kterou řídí centrální

nervová soustava. Tato synergická aktivace svalů má velký význam pro úspornou stabilizaci držení a pohybů

proti gravitaci. Cvičení s tyčí PROPRIOMED® tuto synergickou svalovou součinnost podporuje.

 

PROPRIOMED® je tréninková a terapeutická tyč, která je vyrobena ze speciálních high-tech materiálů. Vývoj

přístroje probíhal ve spolupráci s dr. Eugenem Raševem, zakladatelem koncepce „posturální terapie”. V tyči

jsou zamontované tlumícími díly, které snižují zatížení kloubů. Na konci tyče jsou ručně nastavitelné

regulátory frekvence, pomocí kterých se mění frekvence kmitů obou konců tyče podle individuálního stupně

výkonnosti.

 

Princip cvičení spočívá v rozkmitání konců tyče v definované frekvenci s kontrolou tlumení. Ke svalům

se v určitých stimulačních dávkách dostávají eferentní impulzy, které způsobují stimulaci synergické aktivace

svalů – koaktivaci.

 

Správným výběrem příslušných cviků, zvolením nastavení polohy tyče a změnami výchozího držení trupu lze

procvičit celé tělo v jeho stabilizační funkci. Cvičení zajišťuje aktivaci nožního, hýžďového, břišního, prsního,

zádového, pažního a ramenního svalstva. Dochází ke zvýšené kontrole svalstva se zlepšenou koordinací, svaly

přetížené monotónním držením těla se znovu uvolní. Cvičení také pomáhá odstranit kloubní nestability

po zranění a operacích, celkově potlačuje funkční poruchy pohybového systému.

 

 

Průběh cvičení

 

Cvičící klient zaujme základní postoj (optimální držení těla) a uchopí tyč v jejím středu. Pomocí neustálých

krátkých impulzů se pokouší rozkmitat koncové části tyče a kmit udržet. Části těla jako je hlava a ramenní

a pánevní pletenec by měly během cvičení vykazovat nejmenší známky pohybu, pohyb rukou by měl být

co nejmenší, největší síla a energie by měla být vydávána ze středu těla.

 

                                                                 

 

                                                                

Vytvořeno systémem web-rychle.cz