BRÜGGER Koncept

 

BRÜGGER Koncept

 

Koncept švýcarského neurologa Dr. Aloise Brüggera představuje ucelený a velmi široký koncept diagnostiky

a terapie funkčních poruch pohybového systému.

 

Základní myšlenkou konceptu ve vztahu k podstatě funkčních onemocnění pohybového systému je,

že působením patologicky změněných aferentních signalizací (= rušivých podnětů přiváděných do centra)

dochází ve svalovém systému ke vzniku reflektorických ochranných mechanismů, které vyvolávají ochranné

reakce. V tomto důsledku pak dochází ke změně fyziologických průběhů pohybů a držení, které se stávají

neekonomickými (ochrannou reakcí vznikne přetížení jiných struktur).

 

Cílem terapie je patologicky změněnou aferentní signalizaci určit a patologicky působící jevy postupně

vyřazovat tak, aby průběh pohybů a držení těla byl opět fyziologický. Hlavní terapeutickou snahou

je dosažení vzpřímeného držení těla.

 

 

Indikace

 

Metoda se využívá u funkčních poruch pohybového systému, u neurologických onemocnění(centrální léze,

Parkinson), v ortopedii (skoliózy, ploché nohy), v gynekologii (gynekologické operace, těhotenství),

u pooperačních stavů břicha a pánve či ve sportu jako kompenzace zátěže.

 

 

Diagnostika

 

Cílem diagnostiky je ohodnotit a určit tzv. rušivé faktory.

 

Postup diagnostiky je následující:

 

Anamnéza – na anamnézu je kladen velký důraz. Mimo běžné anamnestické údaje jsou velmi detailně

hodnoceny aktivity, které pacient vykonává.

 

Inspekční vyšetření – hodnocení přítomnosti tzv. rušivých faktorů, které mohou pramenit např. z oblečení,

obuvi, nábytku, jizev, otoků, poruch prokrvení, psychických poruch a jiných.

 

Funkční vyšetření – ohodnocení návykového držení těla (vyšetření sedu, stoje, chůze), hodnocení

korigovaného držení. Srovnáním ohodnocení při návykovém a při korigovaném držení určuje terapeut velikost

funkční poruchy a prognózu předpokládané úspěšnosti terapie.
 

Terapie - cílem terapie je odstranění rušivých faktorů. Využíváme těchto prvků:

 

Korekce držení těla – každý pacient je na počátku terapie instruován o správném držení těla. Brügger

popisuje vzpřímené držení těla na modelu tří ozubených kol, která jsou ve vzájemné souvztažnosti. Systém

ozubených kol representuje 3 základní pohyby: klopení pánve vpřed, zvednutí hrudníku a protažení šíje.

 

                                                                   

                                                 

 

 

Přípravná opatření – polohování ve vzpřímeném držení těla s aplikací tepelných obkladů. Účinek této

procedury je především relaxační.

 

Pasivní terapeutické techniky – nejpoužívanější je tzv. aplikace horké role, s cílem pozitivně ovlivnit

lymfatický oběh.

 

Aktivní terapeutické postupy

Agisticko-excentrické kontrakční postupy – cílem těchto cvičení je zvýšit schopnost excentrické (natažení

svalu) kontrakce příslušných svalových skupin a tím zlepšit tzv. funkční svalový synergismus agonistických

a antagonistických svalových skupin.

Cvičení s Thera-Bandem – pružný pás Thera-Band umožňuje cvičení, při kterém se střídá excentrická

(natažení svalu) a koncentrická (zkrácení svalu) kontrakce daných svalových skupin.

 

 

                                                                 

 

 

ADL (Activities of Daily Living) – jde o nácvik všedních denních činností, které musejí být prováděny

ve vzpřímeném držení těla.

 

Aktivní cviky

Terapeutická chůze dle Brüggera – slouží k ovlivnění globálních pohybových vzorů, používá se s použitím

nebo bez použití Thera-Bandu.

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz