Individuální fyzioterapie

 

Individuální fyzioterapie

 

Individuální fyzioterapeutický plán (cvičení) stanovuje fyzioterapeut na základě vstupního komplexního

kineziologického rozboru.

 

 

Používané fyzioterapeutické techniky:

 

Techniky měkkých tkání (svalů, kůže, vaziva, fascií)

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Metody vycházející z vývojové kineziologie

Kraniosakrální terapie

Cvičení s velkým gymnastickým míčem a s overballem

Senzomotorická stimulace 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Terapeutické metody inspirované koncepty Brügger a jiné

SMS cvičení dle Smíška

Terapeutické využití kineziotapu

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz