Bolesti v oblasti lokte

 

Bolestivé syndromy v oblasti lokte

 

Mezi bolestivé syndromy v oblasti loketního kloubu řadíme syndrom tenisového lokte (bolest na vnější straně

lokte), syndrom golfového nebo také oštěpařského lokte (bolest na vnitřní straně lokte), ale setkáváme

se také s kombinací těchto dvou syndromů, kdy se bolesti objevují po obou stranách lokte. Tyto syndromy

jsou popsány jako úponové bolesti (entezopatie) z důvody přetížených svalů předloktí. Entezopatie je široký

pojem, do kterého spadají bolestivé stavy způsobené zánětlivými a degenerativními procesy při úponech

šlach, vazů a kloubních pouzder.

 

 

Tenisový loket (laterální epikondylalgie)


Bolesti se objevují na vnější straně loketního kloubu. Bolest je ostrá, dloubavá, často vystřelující směrem

k zápěstí či prstům. Přetíženou skupinou svalů jsou extenzory (přitahovače) zápěstí a prstů. Bolesti

se objevují zejména ve statickém postavení zápěstí a prstů v mírném přitažení směrem vzhůru (držení myši,

delší psaní na klávesnici, držení volantu) nebo při silnějším stisku v kombinaci s pohybem v zápěstí (hra

s tenisovou raketou, manipulace s hokejkou při hokeji či florbalu, nalévání skleničky z lahve, práce s kosou

a jiné).

 

 

Golfový (oštěpařský) loket (mediální epikondylalgie)


Bolesti jsou přítomné na vnitřní straně lokte. Úponové bolesti jsou velmi obdobné – znovu je zde přítomna

ostrá, dloubavá, vystřelující bolest. Příčina bolestí je způsobena přetížením v oblasti flexorů (ohýbačů)

zápěstí a prstů. Bolest se objevuje zejména při pokrčení prstů, sklopení zápěstí a vnitřní rotaci zápěstí

(proto je vyvolávajícím momentem například odemykání dveří, točení volantem, práce se šroubovákem

a jiné). Syndrom, jak již název napovídá, je typický pro hráče golfu, oštěpaře, ale objevuje se i u jiných

atletů, kteří se zabývají hodem.

 

 

Příčina vzniku obtíží a jejich diagnostika


To, že je tenisový i golfový loket entezopatií způsobenou výrazným přetížením svalstva předloktí, je více než

zřejmé. Nicméně pravý důvod vzniku tohoto přetížení není vždy způsobený pouze izolovaným přetěžováním

svalstva předloktí. Z empirických poznatků je dokázáno, že k přetížení této skupiny svalstva může dojít

na základě svalového řetězení vycházejícího z oblasti paže, ramene, lopatky, krční páteře a svalového napětí

v oblasti hrudního koše. Pokud tyto výše uložené segmenty nejsou ve správném funkčním zapojení,

nevytvářejí kvalitní oporu pro jemnou motoriku v oblasti ruky. Dochází tak k nepřiměřenému zapojení

svalstva předloktí, které může vést ke vzniku bolestivého syndromu. Je tedy dobré se při vyšetření zamýšlet

nad možností původu bolestí nejen v oblasti předloktí, ale uvažovat i nad přenesenou bolestí z oblasti

ramene, lopatky a hrudního koše.

Při podezření, že za vznikem bolestivého syndromu stojí svalové řetězení z oblasti ramen, krční páteře

a trupu, je důležité vyšetření běžných denních a sportovních pohybových stereotypů, které pomohou odhalit

příčinu vzniku obtíží. Při těchto pohybových stereotypech může docházet ke špatnému zapojení svalů

do funkčního pohybu. Díky tomu dochází k zapojování a následnému přetížení jiné skupiny svalů – toto

řetězení může vést až k úponové bolesti v lokti.

 

 

Fyzioterapie


Základ účinné fyzioterapie spočívá v odhalení pravé příčiny obtíží. Po zjištění původu vzniku bolestivého

syndromu je důležité pohybový aparát vyvést ze špatného zapojování svalů do pohybu a obnovit optimální

svalovou souhru. Kvalitní svalová koordinace zajistí rovnoměrné zapojení svalových skupin a zabrání

chronickému přetěžování úponových oblastí a kloubního pouzdra. Jednoduše řečeno je naším cílem vyrovnání

rovnováhy mezi jednotlivými svalovými skupinami.

 

Pro uvolnění přetíženého svalstva je zde široká škála technik měkkých tkání, které vedou k eliminaci bolestí

a obnově dostatečné krevní cirkulace v postižené oblasti. Pokud stažené svalstvo způsobí funkční blokády

kloubů, jsou metodou volby šetrné mobilizační techniky, které mají za cíl obnovit kloubní pohyblivost.

Pro optimalizaci svalového zapojení se nám osvědčují techniky na neurofyziologickém podkladě –Dynamická

neuromuskulární stabilizace dle Koláře, Proprioceptivní neuromuskulární facilitacea, Senzomotorická

stimulace, při které můžeme využít Propriomedu a mnoho jiných.

 

 

Kinesiotaping


V počátcích terapie nebo jako podporu ve sportu se nám velmi osvědčila aplikace Kinesiotapu. I po skončení terapie podporuje nejen optimální funkci svalů, ale tvoří také oporu při provedení pohybu v ramenním kloubu. Je tedy výborným doplňkem terapie a napomáhá v návratu klienta k bezbolestnému sportu či oblíbeným denním činnostem.

Vytvořeno systémem web-rychle.cz