Co je fyzioterapie

 

Co je fyzioterapie


Fyzioterapie je dynamický zdravotnický obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce

pohybového aparátu. Vlivem fyzioterapeutických metod dochází k celkovému ovlivňování systému lidského

těla. Proto je nutné klást důraz na mezioborové propojení. Fyzioterapie v rámci celostní medicíny

spolupracuje s lékařskými obory nejen v oblasti ortopedie, neurologie, gynekologie a obecné rehabilitace, ale

také v rámci interního lékařství a psychoterapie.

 

Optimální pohyb je jedním ze základních aspektů zdraví.


„Zdravý pohyb musí být snadný a lehký.“

 

 

Kdo je fyzioterapeut

 

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č.

96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. V současnosti lze odbornou způsobilost získat pouze

po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s

možností postgraduálního vzdělávání.

 

Fyzioterapeut je odborně vzdělán nejen ve všech lékařských oborech jako je interna, ortopedie, chirurgie,

neurologie, gynekologie a další, ale hlavně v anatomii, kineziologii, fyziologii a neurofyziologii celého

lidského těla.

 

Kvalitní fyzioterapeut nahlíží na člověka komplexně, tedy nikdy ne pouze na bolestivé místo. Již profesor

Lewit říkal: „…když léčíme tam, kde to bolí, jsme ztraceni“. Funkční poruchy v určitém segmentu

pohybového aparátu mohou vyvolávat kromě lokálních obtíží i poruchy dalších kloubů a měkkých tkání, které

jsou od původní příčiny obtíží hodně vzdálené.

 

Fyzioterapeut by měl vycházet z faktu, že naše tělo je řízeno centrální nervovou soustavou (CNS) a svaly jako

takové jsou pouze jejím výstupním orgánem. Proto by se dalo říci, že fyzioterapeut “trénuje mozek a ne

svaly”.

 

Pro koho je fyzioterapie vhodná

  • pro každého, kdo se chce aktivně podílet na svém zdraví a celkové pohodě
  • pro jedince s problémy a bolestmi v oblasti pohybového aparátu  
  • pro pacienty s ortopedickým, neurologickým a revmatologickým onemocněním
  • pro vrcholové i rekreační sportovce
  • pro kancelářské profese
  • pro manuální profese
  • pro profese s nadměrnou psychickou zátěží
  • pro děti předškolního i školního věku
  • pro děti začínající se sportovní aktivitou
  • pro ty, které již dlouhodobě trápí potíže různého charakteru, ale objektivní lékařské vyšetření stále nenalezlo příčinu obtíží

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz